Η στροφή της ΕΚΤ σε μία περιοριστική νομισματική πολιτική πιέζει τα ομόλογα

Τα ελληνικά και τα ιταλικά αποδείχθηκαν πιο ανθεκτικά