Συνάντηση εργασίας του Προέδρου της Δημοκρατίας της Αιγύπτου με τον Δημήτρη Κοπελούζο

Στην ατζέντα η πρόοδος της ηλεκτρικής διασύνδεσης της Αιγύπτου με την Ελλάδα και η μεταφορά πράσινης ενέργειας μέσω του «GREGY interconnection»