Περίπου 49.000 επιταγές κοινωνικού τουρισμού ενεργοποιήθηκαν τον Αύγουστο

«Πρωταθλήτρια» η Εύβοια με 6.500 ενεργοποιημένες επιταγές