Επιστρεπτέα Προκαταβολή: Παράταση για την υποβολής δικαιολογητικών μέχρι τις 23 Σεπτεμβρίου

Ποιες είναι οι προϋποθέσεις