Χωρίς επιβάρυνση η υποβολή δηλώσεων νομικών προσώπων μέχρι την Παρασκευή 2 Σεπτεμβρίου

Ανακοίνωση από το ΥΠΟΙΚ