Απαλλαγές για τους πυρόπληκτους από τον Δήμο Παλλήνης

Αφορούν τροφεία βρεφονηπιακών σταθμών και συνδρομές των αθλητικών και πολιτιστικών προγραμμάτων του δήμου