«Εξοικονομώ 2021»: Εντάσσονται στο πρόγραμμα και οι επιλαχόντες

Αφορά 47.433 άτομα με τον προϋπολογισμό να αυξάνεται κατά 591,7 εκατ. ευρώ