Αυτό είναι το κόλπο για να μην «νερώνει» ο παγωμένος καφές σου

Κι όμως, υπάρχει λύση να το αντιμετωπίσετε