Τέλος από την ενισχυμένη εποπτεία – Στις 20 Αυγούστου η έξοδος

Η ελληνική οικονομία θα αξιολογείται πλέον κάθε εξάμηνο από τους θεσμούς και όχι κάθε τρίμηνο