Πράσινη χρηματοδότηση της AVIS από την Τράπεζα Πειραιώς και το Ταμείο Ανάκαμψης

Το συνολικό επενδυτικό σχέδιο ανέρχεται σε 760 εκατ. ευρώ και θα αναπτυχθεί εντός της επόμενης πενταετίας