Χρηματιστήριο: Οι κερδισμένοι και οι χαμένοι του επταμήνου

Βήματα ανόδου παρά την διεθνή αβεβαιότητα