Ευρωδικαστήριο: Νίκη για την ελληνική «φέτα» – Τι αναφέρει η απόφαση κατά της Δανίας

Η ονομασία «φέτα» επιτρέπεται να χρησιμοποιείται μόνο για τυρί που παράγεται στην οριοθετημένη γεωγραφική περιοχή της Ελλάδας και πληροί τις σχετικές προδιαγραφές του προϊόντος