Ευδεμίδα: Ποιες ποικιλίες αμπελιού προτιμά

Η ευδεμίδα ζημιώνει τα σταφύλια σε ποσοστό 27-85%