Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων & Δομών για τη δράση προσχολικής εκπαίδευσης και ΚΔΑΠ 2022-2023 …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>&nbsp;</p>
<p align=left>Ανακοίνωση ΕΕΤΑΑ προς τους φορείς για την ένταξή τους στο Μητρώο Φορέων &amp; Δομών για τη δράση&nbsp;”Προώθηση και υποστήριξη παιδιών για την ένταξή τους στην προσχολική εκπαίδευση καθώς&nbsp;και για την πρόσβαση παιδιών σχολικής ηλικίας, εφήβων και ατόμων με αναπηρία, σε&nbsp;υπηρεσίες δημιουργικής απασχόλησης”</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div>