ΚΑΠ: Οι κίνδυνοι απάτης με τα προγράμματα χρηματοδότησης

Έκθεση του Ευρωπαϊκού Ελεγκτικού Συνεδρίου για την καταπολέμηση της απάτης στις αγροτικές δαπάνες