Επιδότηση ηλεκτρικών συσκευών: Μέχρι σήμερα οι αιτήσεις

Εκπνέει και η παράταση που δόθηκε στους δικαιούχους της επιδότησης για την αλλαγή ηλεκτρικών συσκευών