ΙΟΒΕ: Ανάπτυξη έως 4%, πληθωρισμός έως 9,6% και ανεργία έως 12,4% το 2022

Επείγει η περαιτέρω υποστήριξη της παραγωγής σύμφωνα με την τριμηνιαία έκθεση του Ινστιτούτου