Αλιεία: Έρχονται αναδρομικές «πολεμικές» αποζημιώσεις

Αποζημίωση για όσους χρειάστηκε να σταματήσουν τη λειτουργία τους και απειλείται η οικονομική βιωσιμότητα