Γερμανία: Προμηθευτές ενέργειας υπό το φάσμα χρεοκοπίας

Οι γιγαντιαίες προσπάθειες της κυβέρνησης να προλάβει τα χειρότερα στον ενεργειακό τομέα στις σελίδες του Τύπου. «Ασκήσεις» εξοικονόμησης ενέργειας για καταναλωτές.