Τράπεζα της Ελλάδος: Γιατί διαφέρουν οι τιμές ρεύματος μεταξύ των κρατών – μελών της Ε.Ε

Η Ελλάδα στις τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες με τις μεγαλύτερες ετήσιες αυξήσεις της κιλοβατώρας