Μεταβιβάσεις ακινήτων: Επιχείρηση «τέλος στο χαρτοβασίλειο»

Η κυβέρνηση επιδιώκει να βάλει τέλος στο σαφάρι κτήσης μιας σειράς δικαιολογητικών n Περισσότερη ψηφιοποίηση ζητούν οι συμβολαιογράφοι