Διάκριση Εθνικής Ασφαλιστικής στο CR Index

Εφάρμοσε αποτελεσματικά πρακτικές Βιώσιμης Ανάπτυξης και κριτηρίων ESG