Έκθεμα Ε ΔΕΣ της 17ης Ιουνίου 2021

Έκθεμα της 17ης Ιουνίου 2021