Ελλάδα 2.0 και ΕΣΠΑ: Τρεις λόγοι που η Ελλάδα κερδίζει το στοίχημα της οικονομίας – Άρθρο του Γ.Γ. Δημοσίων Επενδύσεων και ΕΣΠΑ Δημήτρη …

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Τα ευρωπαϊκά κράτη μαζί με τη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων που φέρνει η επέκταση της εφαρμογής των προγραμμάτων εμβολιασμού στον γενικό πληθυσμό, προετοιμάζουν τη φάση της ανάταξης των οικονομιών τους.</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Άρθρα – Συνεντεύξεις</div>