ΕΧΑΕ: Μείωση 54% στα καθαρά κέρδη το α’ τρίμηνο

Τα ενοποιημένα καθαρά κέρδη του ομίλου Χρηματιστηρίου Αθηνών, μετά από φόρους, διαμορφώθηκαν σε 1,9 εκατ. ευρώ έναντι 4,1 εκατ. ευρώ, το α’ τρίμηνο 2015, μειωμένα κατά 54%.