Η 9η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους

Σήμερα, Παρασκευή πραγματοποιείται η 9η καταβολή του επιδόματος ενοικίου στους δικαιούχους του προγράμματος για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης, των οποίων η αίτηση έχει εγκριθεί. Το ποσό των 2,81 εκατ. ευρώ θα πιστωθεί στους 21.364 λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων, που μισθώνουν τα ακίνητά τους σε δικαιούχους του προγράμματος. Την Τρίτη, 24 Μαΐου θα ανανεωθεί η κάρτα αλληλεγγύης των 148.053 δικαιούχων.