Θετική γνωμοδότηση του Κεντρικού Συμβουλίου Περιβαλλοντικής Αδειοδότησης σε 14 έργα

Πρόοδος στα έργα διαχείρισης απορριμμάτων σε Θράκη και Καβάλα

2μηνη παράταση αναστολής οικοδομικών αδειών στην περιοχή Μακρυγιάννη – Κουκάκι

Οι 9 σημαντικότερες παρεμβάσεις για τον εκσυγχρονισμό της περιβαλλοντικής νομοθεσίας

Τροπολογία για την επιτάχυνση εξέτασης εκκρεμών πολεοδομικών υποθέσεων