Χρονιά υψηλών προσδοκιών και απαιτήσεων – Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Το 2022 είναι έτος υψηλών προσδοκιών και ταυτόχρονα αυξημένων απαιτήσεων. Προσδοκίες που καλλιεργούνται στη βάση της δυναμικής ανάκαμψης της ελληνικής οικονομίας που ήδη καταγράφεται καθώς και των σημαντικών διαθέσιμων χρηματοδοτικών εργαλείων που αναμένεται να αρχίσουν να ενισχύουν την αναπτυξιακή της προοπτική στους επόμενους μήνες. Την ίδια στιγμή βέβαια, η ανταπόκριση στις προσδοκίες αυτές […]

Ανθεκτικότητα και αλλαγή – Άρθρο του ΓΓΔΕ & ΕΣΠΑ κ. Δ. Σκάλκου

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Ανθεκτικότητα και αλλαγή: πραγματικά ταιριαστός συμβολισμός για τη νέα χρονιά που κάνει τα πρώτα της βήματα. Η πανδημία ανέδειξε την τρωτότητα των συστημάτων δημόσιας υγείας, προκάλεσε δυσλειτουργίες στις παγκόσμιες αλυσίδες αξίας αλλά και επιτάχυνε υφιστάμενες τάσεις όπως αυτή της ψηφιοποίησης (με ταυτόχρονη διεύρυνση του ψηφιακού χάσματος).</p></div><div><strong>Είδος</strong>: Ανακοίνωση</div> Facebook0Twitteremail

Οικονομικές Καταστάσεις χρήσεως 2019

Μπορείτε να δείτε εδώ τις Οικονομικές Καταστάσεις της εταιρείας για την χρήση του έτους 2019. Facebook0Twitteremail

Με αυξημένα κατά 5-25% ποσοστά εγκρίθηκε ο χάρτης χορήγησης περιφερειακών ενισχύσεων της Ελλάδας για την περίοδο 2022-27

    Το χάρτη της Ελλάδας για τη χορήγηση περιφερειακών ενισχύσεων από την 1η Ιανουαρίου 2022 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2027 στο πλαίσιο των αναθεωρημένων κατευθυντήριων γραμμών για τις περιφερειακές ενισχύσεις («ΚΓΠΕ»), ενέκρινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, σύμφωνα με τους κανόνες της ΕΕ για τις κρατικές ενισχύσεις.   Οι κρατικές ενισχύσεις περιφερειακού χαρακτήρα για την περίοδο […]

Νέα ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων για την διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό

Ως προς την διπλή ανάπλαση στον Βοτανικό, η Κυβέρνηση αποφάσισε και σε νεότερη ρύθμιση του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων, η οποία θα τεθεί προς ψήφιση στη Βουλή των Ελλήνων ως τροπολογία στο άρθρο 60 του ν. 4809/21, το 15%των εσόδων από τα εισιτήρια και την εκμετάλλευση των διαφημιστικών χώρων του γηπέδου θα καταβάλλεται στο σωματείο […]