15η Θερινή Ακαδημία στο Μουζάκι Καρδίτσας «Κοινωνική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη του Αγροτικού Χώρου»

Η Αναπτυξιακή Εταιρεία Πάρνωνα Α.Ε έλαβε μέρος στη θερινή ακαδημία με αντικείμενο: «Κοινωνική Οικονομία και Βιώσιμη Ανάπτυξη της Υπαίθρου» στο Μουζάκι Καρδίτσας 16 – 23 Ιουλίου 2016, που διοργανώθηκε από την ακαδημία Euracademy Association από το ίδρυμα Heinrich Böll και την Αναπτυξιακή Καρδίτσας (ΑΝ.ΚΑ ΑΕ). Η Θερινή Ακαδημία ήταν αφιερωμένη στην Κοινωνική Οικονομία και τη […]

Προκήρυξη ανοιχτού διαγωνισμού για την ανάθεση του έργου “Αποκατάσταση Κτιρίου Στέγασης Κέντρου Πληροφόρησης Λεωνιδίου για τη Χλωρίδα του Πάρνωνα”, με προϋπολογισμό 600.000,00€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ   1.Η ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΠΑΡΝΩΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ Ο.Τ.Α., προκηρύσσει ανοιχτό διαγωνισμό με κριτήριο ανάθεσης τη χαμηλότερη οικονομική προσφορά για την ανάθεση του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΚΤΗΡΙΟΥ ΣΤΕΓΑΣΗΣ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΛΕΩΝΙΔΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗ ΧΛΩΡΙΔΑ ΤΟΥ ΠΑΡΝΩΝΑ», με προϋπολογισμό 600.000,00 €. Το έργο συντίθεται από τις ακόλουθες κατηγορίες εργασιών: α) κατηγορία Οικοδομικά, με προϋπολογισμό 381.481,82 € και β) κατηγορία Ηλεκτρομηχανολογικά, με προϋπολογισμό […]