Έκθεμα Β ΔΕΣ της 8ης Δεκεμβρίου 2020

Έκθεμα της 8ης Δεκεμβρίου 2020 Facebook0Twitteremail

2020 Οκτώβριος- Σύνολο Προστίμων : 40.000€

2020.10 ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ Facebook0Twitteremail

Έκθεμα Ε ΔΕΣ της 15ης Δεκεμβρίου 2020

Έκθεμα της 15ης Δεκεμβρίου 2020 Facebook0Twitteremail

Έκθεμα Α ΔΕΣ της 3ης Δεκεμβρίου 2020

Έκθεμα της 3ης Δεκεμβρίου 2020 Facebook0Twitteremail

Αύξηση του προυπολογισμού του στρατηγικού έργου του ΕΣΠΑ -Συνεργασία με την Υγεία (COOperation for HEAlth)

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η Επιτροπή Παρακολούθησης του Προγράμματος Ευρωπαϊκής Εδαφικής Συνεργασίας (Interreg) “Ελλάδα – Ιταλία του ΕΣΠΑ 2014-2020 αποφάσισε ομόφωνα την&nbsp; αύξηση του προϋπολογισμού του στρατηγικού έργου «Συνεργασία για την υγεία» («COOperation For HEAlth», COOFHEA), κατά 12 εκατ. ευρώ. Το εργο αφορά στην ενίσχυση με σύγχρονο εξοπλισμό των δημόσιων νοσοκομείων στην επιλέξιμη ελληνική και ιταλική περιοχή […]