Πρόσκληση υποβολής προτάσεων για την «Υποστήριξη μέτρων ενημέρωσης σχετικά με την πολιτική συνοχής της ΕΕ»

<div><strong>Συνοπτική περιγραφή</strong>: <p>Η&nbsp;Ευρωπαϊκή Επιτροπή απευθύνει πρόσκληση σε Μέσα Μαζικής Ενημέρωσης, αλλά και πανεπιστήμια, γραφεία επικοινωνίας και άλλους ιδιωτικούς ή δημόσιους φορείς, ώστε να επιλέξει δυνητικούς δικαιούχους για την υλοποίηση ορισμένων μέτρων ενημέρωσης που συγχρηματοδοτούνται από την ΕΕ.</p> <p>Ο κύριος στόχος είναι η παροχή υποστήριξης για την παραγωγή και τη διάδοση πληροφοριών και περιεχομένου που συνδέονται […]

Εκτέλεση Προϋπολογισμού Υπουργείου Οκτωβρίου 2021

  ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ  2021       Facebook0Twitteremail

Έκθεμα Δ ΔΕΣ της 14ης Δεκεμβρίου 2021

Έκθεμα της 14ης Δεκεμβρίου 2021 Facebook0Twitteremail

Έκθεμα Δ ΔΕΣ της 22ας Νοεμβρίου 2021

Έκθεμα της 22ας Νοεμβρίου 2021 Facebook0Twitteremail

Έκθεμα Δ ΔΕΣ της 21ης Σεπτεμβρίου 2021

Έκθεμα της 21ης Σεπτεμβρίου 2021 Facebook0Twitteremail