Αργυροπελεκάνοι και ροδοπελεκάνοι καταγράφηκαν στη Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου

Με επιτυχία πραγματοποιήθηκε στις 16 Μαΐου 2015 η Τρίτη Πανελλαδική Απογραφή Πελεκάνων σε 30 υγροτόπους της χώρας μεταξύ αυτών και στις λιμνοθάλασσές μας.

Η δράση αυτή αποτελεί μια πρωτοβουλία της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών (ΕΠΠ) και της Ελληνικής Ορνιθολογικής Εταιρείας κι αφορά στην απογραφή των δύο ειδών πελεκάνων: του παγκοσμίως απειλούμενου με εξαφάνιση Αργυροπελεκάνου (Pelecanus crispus) και του Ροδοπελεκάνου (Pelecanus onocrotalus), δύο ειδών που απαντώνται και φωλιάζουν στην Ελλάδα.

Στη λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου καταγράφηκαν 143 Αργυροπελεκάνοι με 91 ενήλικα άτομα και 52 ανώριμα, καθώς επίσης και δύο Ροδοπελεκάνοι (Pelecanus onocrotalus), οι οποίοι φαίνεται ότι θα προτιμήσουν την περιοχή μας για να φωλιάσουν μαζί με τους άλλους πελεκάνους στις ήδη ενεργές πέντε αποικίες.

Στόχος της απογραφής ήταν να καταμετρηθεί ο συνολικός αριθμός πελεκάνων που χρησιμοποιεί τους υγροτόπους της Ελλάδας κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγικής περιόδου. Στην καταγραφή συμμετείχαν  στελέχη του Φορέα Διαχείρισης Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου (κ. Κασβίκης, κ. Παλαιός) καθώς επίσης εθελοντές ορνιθοπαρατηρητές (κ. Νούλας, κ. Κοτσίρης, κ. Ιωαννίδου).

Ο ΦΔ Λιμνοθάλασσας Μεσολογγίου ευχαριστεί θερμά τον Πρόεδρο της Ομάδας Ειδικών για τους Πελεκάνους της IUCN-WI και επιστημονικός σύμβουλος της Εταιρίας Προστασίας Πρεσπών κ. Κατσαδωράκη,  ο οποίος επισκέφθηκε την περιοχή και τα γραφεία του ΦΔ για να μεταδώσει τη γνώση και την εμπειρία του στην αναγνώριση και παρακολούθηση αυτού του πανέμορφου και σπάνιου είδους.