Διευρύνθηκε το έλλειμμα στο ισοζύγιο πληρωμών τον Φεβρουάριο – μόνο θετικό ο τουρισμός

Το έλλειμμα στο ισοζύγιο τρεχουσών συναλλαγών διερύνθηκε στα 929 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο από τα 729 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2014, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Τράπεζα της Ελλάδος την Δευτέρα.

Ο βασικός λόγος για την διεύρυνση αυτή ήταν η μείωση στο πλεόνασμα του ισοζυγίου υπηρεσιών, καθώς μειώθηκαν οι εισπράξεις από κατασκευαστικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θαλάσσιων κυρίως μεταφορών.

Σημαντικό έλλειμμα κατέγραψε και το ισοζύγιο πρωτογενών εισοδημάτων λόγω της αύξησης των καθαρών πληρωμών για τόκους και μερίσματα.

Πάντως οι τουριστικές εισπράξεις αυξήθηκαν στα 156,8 εκατ. ευρώ τον Φεβρουάριο από τα 134,9 εκατ. ευρώ τον ίδιο μήνα του 2014.

Βασικά στοιχεία (σε δις ευρώ)

  2015 2014
Ιανουάριος -0,847 -0,336
Φεβρουάριος -0,929 -0,729