Πώς λειτουργεί το SEO;

Περιλαμβάνει την εκτέλεση συγκεκριμένων εργασιών, ώστε η Google να σας δίνει υψηλότερες κατατάξεις με την πάροδο του χρόνου