Ηλεκτρική ενέργεια: Ποιες αλλαγές έρχονται στην επιδότηση ρεύματος

Θεσπίζονται κίνητρα για την μείωση της κατανάλωσης – Ποιες επιδοτήσεις «παγώνουν»