Τα αποτελέσματα εξαμήνου της ΔΕΗ – Παραμένει ο στόχος για λειτουργική κερδοφορία στο επίπεδο του 2021

Καταγράφεται σημαντική αύξηση των επενδύσεων