Ποια είναι τα μέτρα από τις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις για τις αυξανόμενες τιμές ενέργειας

Άπαντες βρίσκονται εν αναμονή μιας κοινής ευρωπαϊκής αντίδρασης