Βρυξέλλες σε Πούτιν: Να σεβαστείς τα ενεργειακά συμβόλαια που έχεις υπογράψει

Στην περίπτωση που η Μόσχα δεν το πράξει, τότε, η Ε.Ε. είναι έτοιμη, είπε ο Ευρωπαίος Επίτροπος Οικονομίας Τζεντιλόνι