Σε άνοδο οι αποδόσεις των ομολόγων

Η απόδοση του ελληνικού δεκαετούς ομολόγου ξεπέρασε το 4%