Πιέσεις στην αγορά ομολόγων από την επιδείνωση των προοπτικών του πληθωρισμού

Αυξάνονται οι πιθανότητες για μεγαλύτερες αυξήσεις των επιτοκίων