Επιδότηση στην ηλεκτρική ενέργεια: Όφελος 80% για νοικοκυριά και επιχειρήσεις

Σύμφωνα με εκτιμήσεις του υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας για τον Σεπτέμβριο