Φόρος μεταβίβασης ακινήτων: Ξεκινά η ψηφιακή υποβολή πέντε ειδικών δηλώσεων

Μέσω της πλατφόρμας «myPROPERTY»