Η Ελλάδα εξέρχεται και επισήμως στις 20 Αυγούστου από το καθεστώς ενισχυμένης εποπτείας

«Η ανθεκτικότητα της ελληνικής οικονομίας έχει βελτιωθεί σημαντικά», σημειώνει η Κομισιόν