Βρεφονηπιακοί σταθμοί: 97.000 vouchers – Υποβολή αιτήσεων μέχρι την Παρασκευή 12 Αυγούστου

Μιχαηλίδου: Μια μητέρα με δύο παιδιά μπορεί να έχει μέχρι 33.000 ευρώ για να πάρει κρατική επιδότηση