Ποιο είναι το μεγαλύτερο παμφάγο ζώο του κόσμου

Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι πρέπει να επανεξεταστούν όσα γνωρίζουμε για το είδος