Εξαγόρασε το εκπτωτικό χωριό McArthurGlen στα Σπάτα η Lamda Development

Το τίμημα ανήλθε σε περίπου 40 εκατ. ευρώ περιλαμβανομένης της αποπληρωμής προϋφιστάμενων δανείων