Τι προβλέπεται για τις επιστρεπτέες προκαταβολές

Ο οφειλέτης μπορεί να επιλέξει για κάθε κύκλο τον τρόπο πληρωμή