Ηλεκτρικές συσκευές: Βγήκαν τα οριστικά αποτελέσματα – Ποιοι οι δικαιούχοι

Ξεκινούν τα SMS – Από τις 879.026 αιτήσεις που υποβλήθηκαν, μόνο οι 151.450 κατατάσσονται στις «οριστικά επιλέξιμες»