Ακίνητα: Από «κόσκινο» περνάει η ΑΑΔΕ συμβόλαια αγοραπωλησιών, γονικών παροχών και δωρεών

Φορολογικοί έλεγχοι σε συμβολαιογράφους, υποθηκοφύλακες και προϊσταμένους κτηματολογικών γραφείων