Πληρώνονται οι πρώτες 10.000 συντάξεις

Εκδίδονται με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία στο σύστημα «ΑΤΛΑΣ» και τις δηλώσεις των ασφαλισμένων για την αναγνώριση επιπλέον χρόνου ασφάλισης